18 Nisan Perşembe 2024

Analiz - Ahmet Bölükoğlu | İbrahim’in Delileri!

Analiz - Ahmet Bölükoğlu | İbrahim’in Delileri!

Saffat Suresi’nin 100-113. ayetleri bir baba (Hz. İbrahim a.s) ile oğlu (Hz. İsmail a.s) arasında geçen ürpertici ve sarsan bir kıssayı içerir… Malumunuz, yaratılmışların en ağır imtihana tâbi tutulanları peygamberlerdir. İşte onlardan biri olan Hz. İbrahim, Rabbine olan vaadini yerine getirmek için oğlu İsmail’i kurban etmek için Mina-Müzdelife bölgelerine yakın bir yere gelir. Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail'i oturtup onunla sohbete başlar. Şöyle der: "Oğulcağızım! Ben rüyamda seni kurban ediyor görüyorum. Bak bakalım, ne diyorsun bu işe. Babanla konuş bu işi. Bana teslim olacak mısın?"

 

Bir baba için bunu söylemek ne kadar zor ve ne kadar ağırdır. Hz. İbrahim bu emri paylaşır. Yüce Rabbin istediğini iletmekte tereddüt etmez. Oğlu Hz. İsmail ise tam bir tevekkül ve teslimiyetle şöyle cevap verir: “Babacığım! Emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sana direnmeyeceğim. Senin dediğini tartışmayacağım. Sana neden demeyeceğim. Sen ne ile emredildiysen onu yap. Beni sabreden olarak bulacaksın.”

 

Nihayet Hz. İbrahim ile Hz. İsmail emre uymak için hazırlık yaparlar. Hz. İbrahim oğlu İsmail'i alnı üstü yatırır. Kurban edecektir. Lakin gücün, kudretin, mal ve mülkün, sözün, kalemin, iktidarın, hükm’ün velhasıl her şeyin sahibi olan Allah; tıpkı geçmişte Hz. İbrahim’in atıldığı ateşe “yakma” emrini buyurduğu gibi, bu sefer Halil'inin elindeki bıçağa “kesme” emrini buyurur ve bıçak kesmez!  

Cenab-ı Allah bu kıssasıyla, Hz. İbrahim “kararlılığını ve fedakârlığını”, Hz. İsmail'in ise “teslimiyetini” sınar, över ve örnek verir…

Bugün bu teslimiyet ve fedakârlık Türklerin savaş terminolojisine ‘İbrahim’in Delileri’ tabiriyle girmiştir. Hani Şeyh Edebali, Osman Bey’e nasihatinin sonunda kullandığı "Haklı olduğunda kavgadan korkma! Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler!" sözü var ya… İşte oradaki “deli” tabiri, gözü kara, sert, güçlü, adaletli ve teslim olan yiğitler için kullanılır…

‘İbrahim’in Delileri’ gerçek kahramanlardır. İsimleri bilinmez. Sadece dostlarının ve mücadele ettiği düşmanı içinden şahit olanların anlatımlarıyla dile düşerler ve ‘İbrahim’in Delileri’ pâyesi’nde anılırlar!

Dünden bugüne aklınıza gelen üstün fedakarlık sergilenen tüm muharebe ve mücadele alanlardaki muvaffakiyetlerin gerçek sahipleri ‘İbrahim’in Delileri’dir..! Şu anda ülkemizin bir bölümünde adı konulmamış bir savaş açan eşkıyaya karşı mücadele eden Mehmetçiğimizin ve Polis-Jandarma özel harekâtçılarımızın içerisinde öyle ‘İbrahim’in Delileri’ var ki, onların bilinmeyen kahramanlıklarını işittiğinizde hissettiğiniz duygu “kıvanç”ın çok ötesinde bir şey…

 

Şair bu durumu “İbrahim'in Delileri nişan oldu bağrına / Mehmetçikler şehit düştü bu vatanın uğruna” dizileriyle özetler!

Şu anda, ‘İbrahim’in Delileri’; dağda-düzde-şehirde-sınır ötesinde Türkiye’nin egemenlik haklarına tasallut eden, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak için çaba sarf eden, namlusunu bu ülkenin mukadderatına çevirmiş eşkıya takımıyla mücadele etmek için sahada…

Allah’ım sen onlara merhametin ve şefkatinle muamele et. Allah’ım sen “İbrahim in Delileri”ni koru.

 

 

Yeni Yorum