20 Mayıs Pazartesi 2024

Naif Analiz - Ali Naif Çakar | Fransa’nın Teröristle İmtihanı!

Naif Analiz - Ali Naif Çakar | Fransa’nın Teröristle İmtihanı!

Buralardan bakınca Avrupa’nın bir yüzü her ne kadar medeniyetse diğer yüzü de adamına göre muameledir.

 

II. Dünya savaşı sonrası Avrupa bir cazibe merkezine dönüşmeye başladı.

Asya’dan, Ortadoğu’dan, Afrika’dan göçlerle, insan gücüne olan ihtiyacını gideriverdi savaş yorgunu kıta parçası.

 

Maalesef günün sonunda bu göçten Avrupa’nın payına terör örgütlerinin de göç etmesi düştü.

Bugün belli başlı Avrupa ülkeleri terör örgütlerine en çok yardım ve yataklık eden ülkeler olageldiler.

DEAŞ (ISIS) barbarlığı altında kafa keseninden, PKK vahşeti ve şımarıklığıyla çocuk katledenlere tecavüz edenlere sinesini açan bir  medeniyet beşiği: Avrupa.

 

Suriye’deki savaş ortamı ve Terörist Savaşçılar günümüzde genel olarak dünyanın ve en özelinde Avrupa’nın başına bela olmuş durumda.

Sarı Yeleklilerin Paris sokaklarında gazlı sopalı oyunlar oynadığı bir gerçeklikten yeni bir terörizmin çıkmayacağının herhangi bir garantisi yok.

 

Avrupa terörü, teröristi ve terör sempatizanlarını demokrasi potasına sokarak Ortadoğu’da vekalet savaşlarına zemin hazırlayan yeni bir sosyal gerçeklik inşa etti.

 

Terör Örgütlerinin yandaşları Avrupa’da yerleşecek, örgütlenecek, teröristler Avrupa’ya göçecek ama Ortadoğu’da Petrol’ün rantı ve çatışmanın getirisi için ABD ve Rusya yarışacak.

Avrupa, Amerika ve Rusya’dan sağlam bir kazık yemiş ve hala yemeye devam ediyor. Afiyet olsun.

Terörizme yardım ve yataklık eden: Avrupa, çatışmanın rantına talip olan: ABD ve Rusya.  

Fransa Avrupa adına gönüllü olarak yediği bu kazığı fark etmiş olacak ki, ülkedeki terör suç ve suçlularına ilişkin olarak hazırlanan “Cezalarının Bitmesini Takiben Terör Suçu Faillerine Yönelik Emniyet Tedbirleri” (Mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine) başlıklı kanun teklifi, 22 Haziran 2020’de Ulusal Meclisi’nde (L'Assemblée nationale) kabul edildi.

 

Hemen teröre karşı bu kanun teklifi bir AB ülkesinde kabul edildi diye peşinen şaşırmayalım ama umutlanalım çünkü yasama süreci devam ediyor. Ulusal mecliste kabul edildi, oradan senatoya gidecek şayet senatoda onaylanırsa Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak.

Fransa meclisindeki oylamanın gerçekleştiği meclis oturumunda kanun teklifine dair söz alan komisyon başkanı Yael Braun-Pivet, terör suçundan cezaevlerinde bulunan çok sayıda mahkumun, mevcut cezalarını tamamlamalarıyla beraber bir süre sonra tahliye edileceğini ve bu kişilerin ülke adına aktif bir güvenlik riski oluşturmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

 

Bu yasanın meclise gelmesinin önündeki en büyük nedenlerden biri 2021-2022 döneminde sayıları 150’leri bulan DEAŞ’lı teröristin Fransa’da ellerini kollarını sallayarak dolaşabilecek olmalarıdır.

 

Ancak her ülkenin Terör eylemlerine karşı farklı bir yasal mevzuatının ve yaklaşımının olduğunu unutmamak gerekli.

 

Mevcut yasal düzenlemeler ışığında Fransa’da neyin terör olduğuna bakacak olursak; kişinin hayatına ve vücut bütünlüğüne kastetme, kişiyi alıkoyma ve kaçırma, uçak, gemi ve diğer tüm ulaşım araçlarını kaçırma eylemleri; bilgisayar ortamında işlenen suçlarla birlikte hırsızlık, gasp ve tahribat eylemleri; terör örgütleri bağlamında suç işlenmesi; silah, patlayıcı imal etme veya nükleer malzeme tedarik etme; terörizmle ilgili eylemlerden elde edilen gelirleri gizleme ve aklama gibi eylemlerin ifade edildiğini görüyoruz.

Fransa’nın terörden endişe etmesi ve cezaevi sonrasında tahliye olmuş teröristleri izlemeye almayı istemesi olumlu bir gelişme olarak duruyor. Ancak bu teklif yasama sürecini tamamlayıp yasalaşırsa, uygulamasını da görmek icap edecektir.

 

Türkiye’de “terörle mücadele” yasalarına cezaevi sonrası takip sistemini eklemesi faydalı olacaktır.

Çok sayıda terör örgütüyle eş zamanlı mücadele yeteneğine sahip ülkemizin terörle mücadelesi cezaevi sonrasını da kapsamalıdır.

 

Terör suçluları ve benzeri nitelikteki diğer suçlular için cezaevi sürecinden sonra takip ve denetim sisteminin kurularak, teröristliğin geçmişte kalıp kalmadığı anlaşılana kadar “mazisi terörist” kişiyi boşta bırakmamak lazım.

 

Fransa büyük bir imtihandan geçiyor, eşitlik mücadelesiyle tarih kitaplarının bize tanıttığı Avrupa’nın batı yakası tüm terör örgütlerine ve örgüt ayrımı gözetmeksizin teröristlere  karşı hukuken eşit bir muamelede bulunabilecek mi?

İzleyip göreceğiz…    

 

 

Yeni Yorum