04 Ekim Salı 2022

Afet bölgelerindeki borçluların ödeme süreleri uzatıldı

Afet bölgelerindeki borçluların ödeme süreleri uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, mücbir sebep hali ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan borçluların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek şekilde yeniden düzenlendi.

 

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerleşim yerlerinde oluşan mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardaki taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

 

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Yeni Yorum