28 Eylül Çarşamba 2022

İçişleri Bakanlığı’ndan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadesiyle ilgili tezviratlar hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadesiyle ilgili tezviratlar hakkında açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili tutarsız dedikodu ve tezviratlarla ilgili açıklama yaptı.

 

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’nın resmi twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

 

“Son dönemlerde sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleşen bir takım tutarsız, hayatın olağan akışana, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmayan paylaşımlar üzerinden FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratları hayretle ve ibretle takip ediyoruz.

 

Birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla geçtiğimiz süreçte de birçok kez karşılaştığımız malumdur.

Bilindiği üzere kamu görevinden çıkarılma işlemleri; örgütsel eylemlerde bulunma, hakkındaki yürütülen adli soruşturma/kovuşturmalarda elde edilen veriler, bylock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna yönelik hakkında duyum, bilgi, iddia bulunan personele yönelik kurumlarınca detaylı tahkikat yapılmakta, başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler talep edilmekte, adli sürece dair durum tespiti yapılmakta ve tahkikat sonucunda elde edilen veriler belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmektedir.

 

Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların bugün,  kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır. Bu durum, Devlet güvenliği açısından da  son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları ile gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen sürece büyük zarar vermektedir.

 

Olağanüstü hal uygulanan dönemde kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvuruları 7075 sayılı kanun gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı kamuoyunun malumudur.

 

Bu çerçevede OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39.597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39.085’i OHAL Komisyonuna itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonunca şu ana kadar bu başvuruların 38.093’ü neticelendirilmiş, 35.929’u hakkında ret, 2.164’ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir.

 

Kararların kurum bazlı dağılımı şu şekildedir;

Bakanlık Birimlerinden (taşra dahil) 1.014 kişi kamu görevinden çıkarılmış, bunlardan 992’si OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 965’i sonuçlandırılmış, 871’i hakkında ret, 94’ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden 34.147 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 33.804’ü OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 32.897’si sonuçlandırılmış, 30.977’si hakkında ret, 1.817’si hakkında kamu görevine iade, 103’ü hakkında rütbe iade kararı verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığından 4.029 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 3.892’si OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 3.838’i sonuçlandırılmış, 3.698’i hakkında ret, 138’i hakkında kamu görevine iade, 2’si hakkında rütbe iade kararı verilmiştir.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığından 349 kişi kamu görevinden çıkarılmış, bunlardan 339’u OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların tamamı sonuçlandırılmış, 337’si hakkında ret, 2’si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 58 kişi kamu görevinden çıkarılmış, tamamı OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların 54’ü sonuçlandırılmış, 47’si hakkında ret, 7’si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir.

 

7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilen genel kolluk personellinden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyen 558 kişinin ise araştırma merkezlerinde istihdam edilmesine karar verilmiş, 205’i ile ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir.

 

Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesine göre idari süreçler, OHAL Komisyonu başvurularının değerlendirilmesi, idari yargı itiraz aşaması en ince detayına kadar belirlenmiş ve süreçte görevli tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyet içerisinde kararlı ve gayretli bir mücadele yürütülürken bu tür yakışıksız söylem ve iftiralarla nelerin amaçlandığını ve bu oyunun nerede kurgulandığı aziz milletimizce çok iyi bilinmekte olup kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur.”

Yeni Yorum