19 Temmuz Cuma 2024

Kimler çakar ve tepe lambası kullanabilir! İzinsiz çakar ve tepe lambası kullanma cezası ne kadar?

Kimler çakar ve tepe lambası kullanabilir! İzinsiz çakar ve tepe lambası kullanma cezası ne kadar?

Trafik yoğunluğundan kurtulmak ve trafikte üstünlük sağlamak için çakar kullanmak son derece yanlış ve kanunlarla yasaklanmış bir davranıştır. Ambulans, itfaiye, organ ve doku nakil araçları gibi bazı araçlar dışında mahalli idarelerde, kamuda, genel müdür, daire başkanı, ya da başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin araçları da dahil olmak üzere ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı. Bu kurala uymayanlar ise usulsüz çakar kullanımından cezalandırılıyor. Cezalar 2023 yılın başında artırıldı. Peki, çakar kullanma cezası ne kadar?

 

Kırmızı ve mavi renkte yanıp sönen lambalara çakar denmekte ve araçların ön ve tepe kısmına yerleştirilmektedir. Önceki yıllarda aracını iş amacı ile kullanan pek çok kişi aracına çakar olarak tabir ettiğimiz ışıklı uyarı işaretlerini takıyordu. Bu sayede kişilere trafikte geçiş üstünlüğü sağlanabiliyordu. Bu durum vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olduğu için geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu düzenlemeler ile usulsüz çakarlı araç kullanımının önüne geçti. Böylelikle aracına çakar takma izni belirtilen araçlar dışında diğer araçlar için çakar kullanımı yasaklandı.

 

ÇAKAR VE TEPE LAMBASI KULLANMA CEZASI

 

Sesli ve ışıklı cihazları aracına takma hakkı olmamasına rağmen trafiğe çıkılması halinde 2023 yılından güncellenen cezalar uygulanmaktadır. Buna göre çakar ve tepe kullanma cezası 4.064 TL. şeklindedir. Bunun yanı sıra ehliyete el konma gibi bir durum söz konusu olabilir.

 

KİMLER ÇAKAR TAKABİLİR?

 

• Geçiş üstünlüğüne sahip olan itfaiye, ambulans, jandarma/polis araçlarına ışıklı uyarı işareti takılabilecek.

 

• Devletin en üst protokolü'nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemi kullanılabilir.

 

• Makamların korumasından sorumlu araçlarda da yalnızca makam sahibi araçta iken bu uyarı sistemi kullanılabilmektedir. Makam aracı konvoyda bulunmadığı ya da makam sahibi araç içinde bulunmadığı takdirde uyarı sistemi kullanımı yasaktır.

 

• Aynı zamanda kolluk görevlileri (jandarma/polis) resmi araçlarda, yalnızca görev esnasında ışıklı/sesli uyarı işaretlerini kullanabilecek.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü: Yetkisiz Çakar Kullanımına Yasak!

 

Emniyet Genel Müdürlüğü artan çakar kullanımı şikayetlerini dikkate alarak 2019 yılında “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ı yayınladı.

 

İşte 2019 yılında EGM’den yapılan açıklama:

 

Bakanlığımız, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım’dan itibaren yasaklayacak. Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek. 

 

Bakanlığımız, trafikte çakar kullanarak sanki ayrıcalıklı bir sınıf varmış gibi bir algıya neden olan usulsüz emniyet şeridi kullanarak trafik kurallarına uymadan kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayanlar için harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesinde, acil durum ve zorunlu hallerde geçiş üstünlüğü verilen ambulans, itfaiye ile kolluk kuvvetleri araçları sıralanarak, bu üstünlüğün hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı belirlendi. Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalinin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler gerçekleştirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun onayıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı.

 

Yayımlanan usul ve esaslar ile hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, hangi şartlar oluştuğunda bu hakkın kullanılabileceği, yetkisiz kullanılması halinde ise uygulanacak yaptırımlar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin ne şekilde olacağı net bir şekilde düzenlendi. 

 

Ambulans, İtfaiye, Kolluk Araçları İle Risk / Tehdit Değerlendirmesi Kapsamında Devletin En Üst Protokolü Çakar Kullanabilecek

 

Buna göre, boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolü’nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemlerini kesinlikle kullanamayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlar da ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak. 

 

Kamuda Çakara Son: Üst Düzey Yöneticiler, Genel Müdür, Daire Başkanı Kullanımındaki Araçlarda Çakar Yasak

 

Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren anılan araçlar dışında, kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı.

 

Geçiş Üstünlüğü Tepe Lambası İle Sağlanacak, Bu Hak Sürekli Olmayacak

 

Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. 


Zorunlu Hallerde Çakar Kullanımı En Az 150 Metre Önceden Başlayacak

 

Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit / görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

 

1 Kasım’dan Sonra, Kurallara Uymayanlar Trafikten Men Edilecek

 

Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren, tüm trafik birimlerimiz etkin bir denetime başlayacak.  Belirtilen şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine ilişkin mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak. Belirlenen esaslara uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Bununla birlikte yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler tesis edilecek.

 

Mevzuat Dışı Çakar, Ağır Kusur Sayılması İçin Çalışma Başlatılacak

 

Ayrıca, Karayolları Trafik Muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da “ağır kusur” olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Yeni Yorum