13 Nisan Cumartesi 2024

CHP Eski Genel Sekreteri: Kurultay oldu bittiye getirilmek isteniyor

CHP Eski Genel Sekreteri: Kurultay oldu bittiye getirilmek isteniyor

CHP'nin önemli isimlerinden Önder Sav, 25-26 Temmuzda yapılacak olan CHP kurultayı ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP Eski Genel Sekreteri Sav, CHP Kurultayı’nın “Koronavirüs” bahane edilerek oldu bitteye getirilmek istendiğini savundu ve tavsiyelerde bulundu:

 

“Değerli Dostlar,
Partimizin ertelenmiş olan 37. Olağan Kurultayı'nın 25 - 26 / Temmuz / 2020 tarihlerinde yapılacağı gazete ilanıyla duyurulmuştur.
Kurultay, toplumun ve ülkenin genel sorunlarının ve parti tutumunun görüşülüp karara bağlanacağı en üst organdır.

Kurultay, ülkemizin, demokrasimizin ve toplumumuzun pek çok kazanımlarını acımasızca ve hovardaca harcayan AKP iktidarına karşı, toplumu inandırıcı, iktidara geleceğimizi vurgulayıcı çözümlerin konuşulup üretileceği çok öñemli bir buluşmadır.
Çağdaş demokratik sol bir parti olmanın gereğini yerine getirerek Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefleri daha da ileriye taşıma kararlılığını, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, devrimciliğimizi, laikliği, çoğulcu katılımcı demokrasiyi ayakta tutma ve yaşatma sorumluluğumuz vardır.

 

Yukarıda söylediklerimizi kurultayımızda konuşamadan, asıl görevlerimizi yapamadan sadece partiyi en az 2 yıl yönetecek kadroları oldu bittiye getirerek belirlemek için fevkalade olumsuz koşullarda, yaz güneşinin kavurucu sıcağı altında yapmayı düşünmek çok yönlü sakıncaları taşımaktadır.

 

Ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs salgınının ortaya koyduğu zorunlu ve yaşamsal sağlık sorunları göz önünde bulundurularak yarı açık mekan ODEON'daki oturma düzeninin çok dikkatli yapılması da kaçınılmazdır.

 

Kurultayın yapılacağı yarı açık mekanın 4000 kişilik olsa bile pandemi koşulları hesaplandığında ancak 900 kişinin yerleştirilibileceği anlaşılmaktadır.

Önlü arkalı, sağlı sollu 1,5 metre aralıklarla kişilerin oturtulması zorunlu iken bunun kurultay üyeleri, güvenlik güçleri, görevliler ve basın mensuplarının toplamı hesaba katıldığında mekânın yetersizliği ve elverişsizliği ortadadır.

 

Korkarız ki kurultayı illa yapacağız inatlaşması, hiç düşünmek istemediğimiz kurultay üyelerinin ciddi sağlık sorunlarını yaşaması gibi vahim sonuçları doğurmasın.

 

Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6 - 8 - 10 Temmuzda yapılacak mezuniyet törenlerinde Pandemi koşullarında aynı mekana ancak 1000'er kişinin katılabileceği duyurusu da durumun vahamet ve ciddiyetini kanıtlamaktadır.
Bundan önceki 36. Kurultay 3 - 4 Şubat 2018 de yapılmıştır. Aradan 2 yıl geçmiş 3 ncü yılın içine girilmiştir. Tüzüğümüze göre hukuken ve siyaseten 3 - 4 Şubat 2021 tarihine kadar kurultayı yapma olanağı ve zamanı vardır. Yarı açık bir mekânda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında ONUR ÜYESİ olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır.
Kurultay sadece Genel Başkan, Parti Meclisi, YDK ve beklenti içinde olan mevcut MYK üyelerinin yerlerini korumaları için elverişsiz koşullarda sadece seçime indirgeniyor ve ufak hesaplar öne çıkıyor ve maalesef Kurultayın ertelenmesi düşünülmüyor.

 

En üst karar organı olan kurultayın değerli delege arkadaşlarımıza tarihi bir sorumluluk düşmektedir.

Nasıl seçildiklerini, kimlerin desteklediğini, kimlerin kendisinden beklentisi olduğunu bir kenara bırakıp önce ülkemizi sonra partimizi, hukukun üstünlüğünü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve yaşattığı partide biat kültüründen uzak, özgür bireyler olarak düşünüp kurultayda bunu hayata geçirebileceklerine inancımız sonsuzdur.

 

Kurultay bütün sıhhi ve hukuki olumsuzluklar gözardı edilerek yapılacaksa kurultay delegelerimizin durumdan vazife çıkartarak Mustafa Kemal Atatürk'ün direnci ve sürekli devrimcilik ilkesi doğrultusunda oylarını büyük bir kıskançlık ve kararlılıkla kullanacaklarına inanıyoruz.

 

Değerli delege arkadaşlarımızın kendilerine dayatılacak blok liste isteklerini reddedip ÇARŞAF LİSTEYİ savunarak önceden hazırlanan anahtar listeyi bir kenara itip büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine göre davranarak antiemperyalist, bağımsızlıkçı, laiklik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine layık yöneticileri seçerek mevcut siyasal iktidarı sarsacak yeni ve topluma yararlı bir iktidarı özleyen ve CHP' nin kurucu felsefesine yakışan YÖNETİCİLERİ kurultayda organlara seçme titizliğini göstereceklerine inanıyoruz.

 

Bu konuda kendilerine ve organ seçimlerinde aday olmak isteyen dostlarımıza birikimimiz ve deneyimlerimiz doğrultusunda yol göstermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini sevgi ve saygılarımızla iletiyoruz.

 

ÖNDER SAV”

 

Yeni Yorum