23 Temmuz Salı 2024

ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder

ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder

ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder.

Büyükelçiliğin açıklamasında geçen Viyana Sözleşmesi 41. maddesi ise şu maddeleri içeriyor:

 

-Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına helal gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir."

 

-Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

Yeni Yorum