20 Haziran Perşembe 2024

Bakanlıktan İBB'nin algı oyununa cevap: 16 milyon İstanbullu prim vermeyecektir

Bakanlıktan İBB'nin algı oyununa cevap: 16 milyon İstanbullu prim vermeyecektir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ eliyle İstanbul'a kazandırılacak spor merkezine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler verildiği belirtilerek, 'Eski Abdi İpekçi Spor Salonu yerine İstanbul'a yapılacak spor tesisiyle ilgili, İBB'nin projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemlerinin görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek bir uygulama olduğu'nu bildirdi. Ayrıca açıklamada 'Tüm bu gerçekliğe rağmen İBB yönetiminin, kanunlara uygun olmayan durdurma girişimine, bu yeni algı oyununa 16 milyon İstanbullu prim vermeyecektir.' denildi.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "eski Abdi İpekçi Spor Salonu yerine İstanbul'a yapılacak spor tesisiyle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemlerinin görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek bir uygulama olduğu"nu bildirdi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ eliyle İstanbul'a kazandırılacak, her yıl 1 milyondan fazla gencin spor yapacağı Basketbol Gelişim Merkezine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesince kamuoyunu yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler verildiği" ifade edildi.

 

Abdi İpekçi Spor Salonunun 1989'da açıldığı hatırlatılan açıklamada, salonun gerek fiziki yetersizliği, gerekse İstanbul'da artan uluslararası spor müsabakaları nedeniyle yenisi inşa edilmek üzere dönüşüme tabi tutulduğu belirtildi.

 

Açıklamada, 22 bin metrekare yeşil alanı, 10 bin seyirci kapasitesi, milli takım antrenman sahası ve basketbol müzesi ile yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksinin Türkiye'nin basketbol üssü olacağı vurgulanarak, şunlar ifade edildi:

 

"Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde yer alan İstanbul Abdi İpekçi Spor Kompleksi Projesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun bir şekilde TOKİ Başkanlığımızca ihale edilmiştir. Yüklenici firma ile 16 Aralık 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Her türlü kanuni sürecin harfiyen işletildiği proje, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11 Ağustos 2020 tarih ve 4069 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

 

Proje konusu taşınmaz 68 bin 800,33 metrekare yüzölçümlü olup Hazine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığındadır. Mevcut arazinin, Hazineye ve Zeytinburnu Belediyesine ait hisseleri Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsislidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iddialarının tam aksine Büyükşehir Belediyesine ait hisse, 1 Mayıs 1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl süreliğine Gençlik ve Spor Bakanlığına intifa hakkıyla birlikte tahsis edilmiştir. Yani kamu yararı gözeten projelerde kullanımı kanunla desteklenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine Abdi İpekçi Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı kanunun ilgili yönetmeliği' uyarınca Yenileme Kurulu tarafından onaylanmış bir projedir. Sonuç olarak İBB'nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı iddiası kesinlikle doğru değildir."

 

"PARA CEZASININ HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

 

Zeytinburnu Belediyesince 27 Ocak 2022 tarih ve 3460 sayılı yapı ruhsatı düzenlenerek, işin yapım sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, TOKİ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projeye karşı yaptığı hukuksuz cezai işleme dair itirazını İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunduğu kaydedildi.

 

İl Müdürlüğünce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işleminin durdurulduğu, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

 

"Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesince söz konusu iş kapsamında düzenlenen para cezası işleminin hiçbir hukuki dayanağı yoktur, tamamıyla kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan bir uygulamadır. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada ifade edildiği üzere projeyle birlikte herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi söz konusu değildir. Tam aksine eski Abdi İpekçi Spor Kompleksinin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan parselde 22 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığının kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, en hafif tabirle, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek bir uygulamadır. Tarihin ve milletin nezdinde en temel kaide, milletten alınan yetkiyi millet lehine, millet için kullanmaktır."

 

"16 MİLYON İSTANBULLU PRİM VERMEYECEKTİR"

 

"Hiçbir algının hakikati gölgeleyeceği" ifade edilen açıklamada, "İşlemeyen paslanır, hareket etmeyen durağanlaşır, üretmeyen körelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeleri diğer tüm projelerde olduğu gibi üzerinden aylar geçmesine rağmen yerine getirmemektedir, getirememektedir." denildi.

 

Büyükşehir Belediyesinin 68 bin metrekarelik proje alanında sadece 2 bin metrekarelik bir bölümde mülkiyete sahip olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Yine bu alan halihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsislidir. Tüm bu gerçekliğe rağmen İBB yönetiminin, kanunlara uygun olmayan durdurma girişimine, bu yeni algı oyununa 16 milyon İstanbullu prim vermeyecektir. Kanunlarımızın kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları ilk günden beri yatırımları durdurmaya odaklayan İBB yönetimi aynı titizliği ve kararlılığı eser üretmede gösterememektedir. Eserleriyle, yaptıklarıyla, ürettikleriyle değil; yapamadıklarıyla, durdurduklarıyla, engelledikleriyle gündemde olan kamu sorumluluğu taşıyan hiç kimse, kanunların, maşeri vicdanın ve milletin önüne geçemez.

 

Milletimizin bizden beklentisi eserdir. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Abdi İpekçi Spor Kompleksimizi milletimize armağan edeceğiz. Son 20 yılda spora ve sporcuya yaptığı binlerce tesislik katkıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, her türlü mesnetsiz iddia ve yalanla mücadele edecek, Türk sporuna ve genç sporcularımıza yönelik çalışmalarımızı artırmaya kararlılıkla devam edecektir."

Yeni Yorum