17 Temmuz Çarşamba 2024

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Tevfik Göksu’ açıklaması: Bir yalan daha çürütüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Tevfik Göksu’ açıklaması: Bir yalan daha çürütüldü

İçişleri Bakanlığı, “Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına, yargılanmasına izin verilmedi.” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

 

İçişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklama şöyle;

Bazı basın yayın organlarında yer alan; Bakanlığımızca “Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine” ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili mercinin iznine bağlıdır. Bu Kanun kapsamında, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

 

Bakanlığımıza, başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanları ile ilgili gelen ihbar ve şikayetler üzerine uygulanan işlem süreçlerini kısaca özetlemek gerekir ise;

 

Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir. Valilikçe konusuna göre uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusu incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise, Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un 4’üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte, yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki, Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

 

Nitekim, basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir.

 

2019 sonrası döneme ilişkin; AK Partiye mensup belediyeler hakkında, 225 soruşturma izni verilmesi, 361 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmişken, CHP’ye mensup belediyeler hakkında, 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir.

 

Ayrıca son günlerde bazı basın yayın organlarında sadece İBB Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği şekilinde kasıtlı haberler yapılmaktadır.

 

Aksine aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU hakkında toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir.

 

Mevzuatta açıkça yer alan işlem süreçleri işletilerek tesis edilen kararlara ilişkin itirazın basın ya da sosyal medyaya değil, hukukun gereği olarak yetkili idari yargı merciine yapılmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir. 

Yeni Yorum