13 Temmuz Cumartesi 2024

HDP’nin gönlü olsun! 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni: Kandil’e çalışan belediyelere kayyum uygulamasına son vereceğiz

HDP’nin gönlü olsun! 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni: Kandil’e çalışan belediyelere kayyum uygulamasına son vereceğiz

9 ana başlık ve 2 bin 500’e yakın maddeden oluşan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ndeki "Seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" maddesi dikkat çekti.

 

2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi gündemde hararet artıyor.

 

Seçimler için 14 Mayıs tarihi beklenirken, Millet İttifakı'nda halen aday belirsizliği hakim.

 

Aday açıklaması beklenen 6'lı masa, bugün Ortak Politikalar Metni'ni açıklayacak.

6’lı masa liderleri, üzerinde anlaşma sağladığı mutabakat metnini kamuoyuna duyuracak.

 

9 ana 73 alt başlık

 

Söz konusu metinin 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500’e yakın madde ve vaatlerin sıralanacağı ve yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtildi.

 

Mutabakat metninde bulunan 9 ana başlığın, “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”,  “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”,  “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” olacağı belirtildi.

 

"Seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz

Bir diğer yandan, metindeki "kamu yönetimi" maddeleri dikkat çekti.

 

İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütü ile bağlantılı olan belediye başkanlarını görevden alıp, yerine atadığı kayyumları Millet İttifakı yeniden atacağının sinyalini verdi.

 

Bu karar, en çok HDP'yi sevindirdi.

Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılacağı, bakan yardımcılarının kaldırılacağı ve müsteşarlık sisteminin kurulacağının ifade edildiği metnin ilgi çeken kısmı ise kayyum atamaları konusu oldu.

 

Millet İttifakı, maddelerine "yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" notunu düştü.

 

Mutabakat metninin geri kalan detayları;

 

Hukuk, adalet ve yargı

 

. Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

 

. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 

 

Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

 

. Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

 

. Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

 

. Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

 

. TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

 

Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilecek

 

. Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

 

. Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

 

. Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

 

. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

 

. Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

 

. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

 

. Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

 

"Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz"

 

. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

 

. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

 

. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

Yolsuzluklarla mücadele

 

. TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız.

 

. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

 

. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.

 

. Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

 

. Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

Yeni Yorum